RURY PRECYZYJNE
Tabela wymiarów

Rury precyzyjne w porównaniu z rurami walcowanymi na gorąco wykazują przewagę w:

 • dokładności wymiarowej
 • dobrej jakości powierzchni
 • gwarantowanych mechanicznych i technologicznych właściwościach

Dla rur produkowanych na zimno możliwe są następujące stany dostaw (w nawiasie oznaczenie wg EN):

 • BK (+C ) - rury bez obróbki cieplnej po ostatnim ciągnieniu (białe twarde)
 • BKW (+LC ) - rury ciągnione po ostatniej obróbce cieplnej z małym gniotem (białe miękkie)
 • BKS (+SR ) - rury po ostatnim ciągnieniu odprężane w atmosferze ochronnej
 • GBK (+A ) - rury wyżarzane rekrystalizująco w regulowanej atmosferze
 • NBK (+N ) - rury wyżarzane normalizująco w regulowanej atmosferze

Stała oferta magazynowa obejmuje rury sklasyfikowane zgodnie z przeznaczeniem w następujące grupy:

Rury do hydrauliki siłowej galwanizowane

Tabela wymiarów , dodatkowe informacje

Materiał, z którego wykonane są rury:

Precyzyjne rury bez szwu

·          E235+N, E355+N zgodnie z EN 10305-4

·          St 37.4, St 52.4 zgodnie z DIN 1630 (TDP-DIN 2391)

       Spawane precyzyjne rury (wyłącznie o średnicy przekraczającej 19mm)

·          E195+N, E235+N, E275+N, E355+N zgodnie z EN 10305-6

        Pozostałe rodzaje jakościowe i rodzaje rur na zamówienie

 

Rury do hydrauliki siłowej czarne
Tabela wymiarów

wykonanie wg norm:

 • DIN 2391-2/C w gatunkach St 37.4, St 44.4, St 52.4
 • EN 10305-4 w gatunkach E215, E235, E355

Warunki techniczne dostawy:

 • rury wyżarzane normalizująco NBK (+N )
 • zabezpieczenie ochronne powierzchni: fosforanowanie i oliwienie
 • krawędzie rur gładkie zaślepione

Tolerancja wykonania wg DIN 2462 (EN ISO 1127) : D4/T3
Teoretycznie dozwolone ciśnienie pracy oblicza się wg DIN 2413-93

Rury konstrukcyjne

wykonanie wg norm:

 • DIN 2391-1 w gatunkach St 35, St 45, St 52
 • EN 10305-1 w gatunkach E215, E235, E355

Rury kotłowe

wykonanie wg norm:
DIN 2391-1 / DIN17175 w gatunkach St 35.8, St 45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo9 10

 

 

 

Copyright © Logistal Sp. z o.o.. All Rights Reserved.